Sprinkleranlegg

Avvik på sprinkleranlegg kan få store konsekvenser

Fra 2014 må alle være sertifisert for å utføre sprinkelmontasjer. Det skal sprinkles etter NS 12845 og Insta 900.Vi er er FG-godkjent for prosjektering, utførelse og kontroll av sprinkleranlegg. 

Vi anbefaler at alle våre kunder sørger for jevnlig kontroll av sine anlegg. På den måten forhindres både brann og skader. 

Fakta

Et sprinkleranlegg er et rørsystem med påmonterte sprinklerhoder. 

Som regel er anleggene montert i tak, men de kan også monteres på vegger, i reoler osv.

Vann utløses ved en gitt temperatur, og kan dermed bidra til å slukke branner i tidlig fase. 

Sprinkleranlegg kan utstyres med elektroniske alarmer som varsler både internt, og direkte til brannvesenet.

 Kilde: OFAS