Produkter Tjenester Meny

Medarbeidere i Hundven og Monsen

Medarbeidere

Lars-Martin Norheim

Daglig leder

lars.norheim@hundvenogmonsen.no
Mobil: 91802518

Ronny Gonzalez

Servicesjef

ronny@hundvenogmonsen.no
Mobil: 90843972

Hanne Hiorth Norheim

Administrasjonsansvarlig

hanne@hundvenogmonsen.no
Mobil: 41259581

Roger Myra Hope

Prosjektleder

roger@hundvenogmonsen.no
Mobil: 92679790

Kevin Solheim

Prosjektleder/Anleggsleder/Formann VVS

kevin@hundvenogmonsen.no
Mobil: 45950775

Steffen Berg Nilsen

Rørlegger svenn

steffen@hundvenogmonsen.no
Mobil: 91104152

Sindre Solberg

Rørleggersvenn

sindre@hundvenogmonsen.no
Mobil: 45969509

Erik Soltvedt

Rørleggersvenn

erik@hundvenogmonsen.no
Mobil: 46904441

Daniel Wierzbrowicz

Hjelpearbeider

Mobil: 96758939

Tommy Berentsen

Rørleggersvenn

tommy@hundvenogmonsen.no
Mobil: 40493871

Amalie Toyne Ommedal

Lærling

Mobil: 95855170

Andreas Drægebø Helland

Lærling

Georgescu Dragos Nicolae

Hjelpearbeider

Kristian Lee Davies

Rørleggersvenn

kristian@hundvenogmonsen.no
Mobil: 45962030

Fredrik Gjesdal Jacobsen

Lærling